วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2558

พระธรรมทูตแสดงธรรม 12 มิ.ย. 58

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 15.00-16.00 น. พระธรรมทูตได้มาแสดงธรรมะให้คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ฟัง ได้ข้อคิด ดีๆ หลายๆ อย่าง ดังภาพกิจกรรม ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น