วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แห่เทียนเข้าพรรษา ร่วมกับ อบต.ขุนหาญ 19 ก.ค. 56

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ร่วมกับคณะครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายตำบลขุนหาญ ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญจัดขึ้น ดังภาพบรรยากาศ...
 


 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น