วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

แห่เทียนเข้าพรรษา ร่วมกับ อบต.ขุนหาญ 19 ก.ค. 56

เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 56 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ร่วมกับคณะครูโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายตำบลขุนหาญ ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญจัดขึ้น ดังภาพบรรยากาศ...
 


 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น