วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ประชุมกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 15 พ.ย. 56

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 56 เวลา 09.00 -12.00 น. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมประชุม และปรึกษาหารือ กิจกรรมต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทำให้ครู และผู้ปกครอง ได้พบปะ พูดคุย ทำความเข้าใจในหลายๆเรื่อง ดังภาพ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น