วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ฺBig cleaning day 14 ก.พ. 60

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day "smart school" โรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย อำเภอขุนหาญ "Smart city" เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โดยนำนักเรียน ทำความสะอาดบริเวณ โรงเรียน และ เก็บขยะข้างทางภายในชุมชน บ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น