วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ 13-17 ต.ค. 57

เมื่อวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ ภาพบรรยากาศการแข่งขัน และผลการแข่งขันดังนี้

 ผลการแข่งขันภาพบรรยากาศการแข่งขันไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น