วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การสอบ โอเน็ต ม.3 31-1 ก.พ. 58

เมื่อวันที่ 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบวัดมาตรฐานระดับชาต O net ณ โรงเรียนบ้านตาเอก สนามสอบ ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตาเอก โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ และโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ่ซึ่งบรรยากาศการสอบก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ดังภาพบรรยากาศครับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น