วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คนเก่งของเราชาวโคกระเวียง ประจำปี 2557

ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 เข้าร่วมการแข่งขันงานทักษะวิชาการ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 8-13 ธันวาคม 2557 จำนวน 3 รายการ ดังต่อไปนี้

1. หนังสืออิเล็คทรอนิกส์ (E book ) ชั้น ม.1-3 
ครูผู้ฝึกสอนคือ 
                                     นายประสิทธิ์  วงพินิจ
                                     นางสาวหัทยา  โคตะมา
2. การสร้างเว็บเพจ ประเภท Web Editor  ชั้น ม.1-3
ครูผู้ฝึกสอนคือ 
                                     นายประสิทธิ์  วงพินิจ
                                     นางศิรยา  ไสวธนากูล3. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-3
ครูผู้ฝึกสอนคือ 
                                     นางฉัตรวรีย์  โพธิ์ธนรัฐ
                                     นางสาวพิมพ์วิชยา  ขยันวงค์
ศน.สมเกียรติ ไกรยา ได้เดินทางมาเยี่ยม และนิเทศ การเตรียมความพร้อมแข่งรายการคอมพิวเตอร์ ระดับภาค ดังภาพประกอบ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น