วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนทับทิมสยาม 07

30 พ.ย. 55 เวลา 13.30 น. คณะครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียงให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนทับทิมสยาม 07 ที่นำคณะมาส่ง คุณครูฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัตน์ ซึ่งย้ายสับเปลี่ยนกับคุณครูธีระพงษ์  สินศิริ ดังภาพบรรยากาศ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น