วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต 4-5 ,19 พ.ย. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เป็นตัวแทนกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ทั้งสิ้น 13 รายการ ซึ่งได้ทำการแข่งขันเมื่อวันที่ 4-5 , 19 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งถ้าชนะเลิศจะได้ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย ต่อไป ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ชนะเลิศ ทั้งสิ้น 5 รายการ เป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมระดับภาคอีสาน ดังรายละเอียดดังนี้ภาพบรยากาศการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น