วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557

การประชุมคณะครู ตำบลขุนหาญ 6 มิ.ย. 57

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 57 ได้มีการจัดการประชุมคณะครูโรงเรียนในตำบลขุนหาญ ได้แก่ โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านโคกระเวียง เพื่อปรึกษาหารือกิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกันในปีการศึกษา 2557  ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ห้องประชุมจากองค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ภาพบรรยากาศครับ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น