วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ผอ.ธวัชชัย และ ผอ.พีระวัฒน์ ให้กำลังใจ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 22 ส.ค. 56

เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 56 ตอนบ่ายๆ นายธวัชชัย บุญน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย และ นายพีระวัฒน์ โพธิ์ธนรัฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนอ้อ ได้มาให้กำลังใจโรงเรียนบ้านโคกระเวียง เตรียมงานรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง และยังให้คำแนะนำดีๆ แก่นักเรียน แนะนำแนวทางให้แก่คณะครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ทางโรงเรียนของขอบพระคุณท่านทั้งสองเป็นอย่างยิ่งที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพ...

 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น