วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประชุมกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 16 มี.ค. 59

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้เชิญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง  เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558 และการปรับปรุงโรงอาหาร ซึงบรรยากาศการประชุมดังภาพ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น