วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559

ประชุมกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง 16 มี.ค. 59

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้เชิญ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง  เพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2558 และการปรับปรุงโรงอาหาร ซึงบรรยากาศการประชุมดังภาพ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น