วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

วันเด็กแห่งชาติ 2556

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ร่วมกับชุมชนหมู่บ้านโคกระเวียง ได้จัดงานวันเด็กขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ครับ....

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น