วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2559 8 ม.ค. 59

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ชุมชนบ้านโคกระเวียง บ้านสังแก บ้านกระหวัน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงออก อย่างมีความสุข ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น