วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประชุมครูกีฬา กลุ่ม ร.ร.น้ำตกห้วยจันทน์

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ได้มีการประชุมครูกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์  เพื่อปรึกษาหารือการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ดังภาพบรรยากาศการประชุม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น