วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ตชด.224 11-13 ก.พ. 57

เมื่อวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 224 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งบรรยากาศการเข้าค่ายพักแรม ประกอบด้วยหลายๆ โรงเรียน จากหลายๆ อำเภอ และต่างจังหวัดก็มี ดังภาพบรรยากาศ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น