วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นิเทศและติดตาม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 17 ก.ค. 60

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ต้อนรับ คณะนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดย นายชาติชาย  สายป้อง ศึกษานิเทศน์ และนางวิชุดา  ชัยชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนข่า ได้เข้ามานิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น