วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557 23 มี.ค. 58

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ซึ่งได้รับเกียรติจากชุมชน ชาวบ้าน ผู้ปกครอง  ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น