วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2557 23 มี.ค. 58

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ซึ่งได้รับเกียรติจากชุมชน ชาวบ้าน ผู้ปกครอง  ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น