วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560

นักเรียนช่วยงานวัด ร่วมกับชุมชน 25-26 ม.ค. 60

เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2560 นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียงร่วมกับชุมชน ได้ไปช่วยงานที่วัดบ้านโคกระเวียง ช่วยกันเทพื้นคอนกรีตหน้าศาลาวัดหลังใหม่ เพื่อเตรียมพื้นที่จัดงานฉลองศาลาหลังใหม่ที่จะมีขึ้น ถือเป็นการร่วมมือกัน ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งทำให้สามารถเทพื้นเสร็จภายใน 2 วัน ดังภาพบรรยากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น