วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

รับเกียรติบัตรระดับภาค จากผู้ว่า 9 เม.ย. 61

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ได้จัดการประชุมผู้บริหาร และชื่นชมยินดีกับความสำเร็จของโรงเรียนในเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560  โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดยนางเนตรนภา  สาระวรรณ ผู้อำนวยการ  คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมพิธีการ รับมอบสารานุกรม และรับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 5 เหรียญทอง จากนายธวัช  สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีรสะเกษ ดังภาพบรรยากาศ ...