วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

ค่านิยม 12 ประการ (คสช.)

ค่านิยม 12 ประการ (คสช.)

เลี้ยงปลาบ่อดิน พัฒนาบริบท ปลูกพืชผักเกษตร ช่วยงานวัด ปีการศึกษา 2557 แล้วจ้าาาาาาา

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ 13-17 ต.ค. 57

เมื่อวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์เข้าร่วมการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวนทั้งสิ้น 12 รายการ ภาพบรรยากาศการแข่งขัน และผลการแข่งขันดังนี้

 ผลการแข่งขันภาพบรรยากาศการแข่งขัน