วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

ค่านิยม 12 ประการ (คสช.)

ค่านิยม 12 ประการ (คสช.)

เลี้ยงปลาบ่อดิน พัฒนาบริบท ปลูกพืชผักเกษตร ช่วยงานวัด ปีการศึกษา 2557 แล้วจ้าาาาาาา

วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ 11-13 ก.ย. 57

เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2557 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64  ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ และ โรงเรียนบ้านสดำ

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 40 กิจกรรม

ผลการแข่งขันกิจกรรมทั้งหมดคลิกที่นี่

ภาพบรรยากาศการแข่งขัน กิจกรรมคอมพิวเตอร์ปฐมวัย