วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เริ่มต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมเริ่มต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ในสัปดาห์แรกๆ ส่วนใหญ่จะเป็นกิจกรรมเหมือนเดิม แต่ปรับเปลี่ยนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ตั้งแต่เปิดเทอม วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมต่างๆ เริ่มเข้าที่เข้าทาง ดังภาพบรรยากาศ ครับ ...

การเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้ากิจกรรมนำเสนอภาษาอังกฤษวันละคำ

คุณครูพบปะพูดคุยกับนักเรียน


กิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิในตอนเช้า
โรงอาหารใหม่ เด็กนักเรียนมีที่รับประทานอาหารที่เหมาะสมมากกกกพื้นแฉะ เข้าแถวบนถนนคอนกรีต ...


สวดมนต์ นั่งสมาธิในตอนเช้า

การรับประทานอาหารกลางวันพร้อมเพรียงกัน