วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ส่งครูธีระพงษ์ และเลี้ยงส่ง-รับ คุณครู

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดย นายรุ่งศักดิ์  ศรีสด คณะครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้เดินทางไปส่งคุณครูธีระพงษ์ สินศิริ (ครูสาน) ที่โรงเรียนหมู่บ้านทับทิมสยาม 07 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 หลังจากนั้นได้เลี้ยงรับคุณครูคนใหม่ คุณอรรถพล และครูฉัตรวรีย์ เลี้ยงส่งคุณครูกมลขัณฑ์ และครูธีระพงษ์ ดังภาพบรรยากาศ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น