วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

กิจกรรมวันครู ประจำปี 2557 14-16 ม.ค. 57

อำเภอขุนหาญ ได้จัดกิจกรรมวันครู ประจำปี 2557 ขึ้น ณ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬา  พิธีการบูชาครู และงานสังสรรค์วันครู  หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครูกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์  กลุ่มตำหนักไทร กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร กลุ่มอบจ. กิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ครูในอำเภอขุนหาญ ได้พบปะ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ดังภาพครับ...
เนื่องจากภาพกิจกรรมวันครูมีจำนวนมาก(กล้องครูประสิทธิ์)  
ไม่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกภาพ ท่านที่ต้องการชมหรือดาวน์โหลดภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิกที่นี่

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น