วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บรรยากาศการสอบ Onet ม.3 8 ก.พ. 57

กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ จัดการสอบ โอเน็ต ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านตาเอก โรงเรียนที่มาสอบประกอบด้วย โรงเรียนบ้านตาเอก โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนวัดโพธิ์น้อย ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น