วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557

กีฬา กรีฑานักเรียน กลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ 23-27 ธ.ค. 56

วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดการแข่งขัน กีฬา กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาเอก    โรงเรียนบ้านโคกระเวียงก็ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เชิญชมภาพบรรยากาศครับ ....


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น