วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบ ม.3 20 มี.ค. 57

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง คณะผู้ปกครอง ได้จัดงานบายศรีสู่ขวัญ และปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น