วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2557

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนจบ ม.3 20 มี.ค. 57

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง คณะผู้ปกครอง ได้จัดงานบายศรีสู่ขวัญ และปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น