วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

งานเกษียณอายุราชการ ผอ.รุ่งศักดิ์-คุณครูพรทิพย์ ศรีสด 7 ต.ค. 58

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกระเวียง และชุมชนในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกันจัดงานแสดง มุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ท่านผู้อำนวยการรุ่งศักดิ์  ศรีสด และคุณครูพรทิพย์ ศรีสด ดังภาพบรรยากาศ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น