วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2555

บรรยากาศการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประปี 2555 ระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน 2555 ประเภท ฟุตบอลชาย และหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี บรรยากาศดังภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น