วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สอบธรรมสนามหลวง 26 ธ.ค. 56

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  คณะครูโรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียนระดับชั้น ป.3-ม.3 เข้าร่วมการสอบ ธรรมสนามหลวง ร่วมกับโรงเรียนบ้านขุนหาญ ณ วัดป่าจิตตประชาสามัคคี บ้านขุนหาญ ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น