วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 3 มี.ค. 58

เนื่องจากวันที่ 4 มีนาคม 2558 เป็นวันมาฆบูชา ในวันที่ 3 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้นำนักเรียน ระดับชั้น ป.1 ถึง ม.3 ร่วมเวียนเทียน ทำบุญ ฟังธรรม เพื่อแสดงความเป็นชาวพุทธที่ดี ณ วัดบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น