วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ดูงานสถานศึกษาพอเพียง ร.ร.บ้านสดำ 20 ส.ค. 56

วันนี้ (20 ส.ค. 56) คณะครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านสดำ ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีท่านผู้อำนวยการพิชัย จุลวรรณโน เป็นผู้บริหาร เพื่อเตรียมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ในวันที่ 27 ส.ค. 56 ที่จะถึงนี้ ภาพบรรยากาศการดูงาน...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น