วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2556

รับการนิเทศ โรงเรียนดีศรีตำบล 5 ส.ค. 56

เมื่อวันจันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2556 เวลา 10.30 น. -13.30 น. ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้ต้อนรับคณะนิเทศโรงเรียนดีศรีตำบล เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2556 ที่จะถึงนี้ ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น