วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2557

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 12-14 มี.ค. 57

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สังกัด สพป.ศก.4 ได้นำนักเรียน ชั้น ม.2- ม.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทัศนศึกษานอกสถานที่ คือ หาดแม่พิมพ์ หาดสวนสน และชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2557  ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น