วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 12-14 มี.ค. 57

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง สังกัด สพป.ศก.4 ได้นำนักเรียน ชั้น ม.2- ม.3 ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทัศนศึกษานอกสถานที่ คือ หาดแม่พิมพ์ หาดสวนสน และชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 12-14 มีนาคม 2557  ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น