วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กลุ่ม ร.ร.ต.ขุนหาญ 15-16 ก.ค. 57

กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายตำบลขุนหาญ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมการจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ระดับชั้น ป.4-ม.3 ขึ้น เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2557 ณ วัดป่าจิตตประชาสามัคคี บ้านขุนหาญ ตำบลขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ โดยได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญ ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น