วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผ้าป่าเพื่อการศึกษา 25-26 พ.ย. 60

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ชุมชนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกันต้อนรับ คณะผ้าป่าเพื่อการศึกษา นำโดย พระอาจารย์สิงห์ ฐานิสสโร นำคณะมูลนิธิเศรษฐีว่าวทอง ซึ่งได้นำผ้าป่าเพื่อการศึกษามามอบให้แก่โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เพื่อเป็นทุนการศึกษา และบริหารจัดการภายในโรงเรียน ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น