วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

กีฬาวันครู 56

เมื่อวันที่ 15-16 มกราคม 2556 อำเภอขุนหาญ ได้จัดกิจกรรมกีฬาวันครู ขึ้น ประกอบด้วย คณะครูกลุ่มน้ำตกห้วยจันทน์ กลุ่มขุนโพธิ์ภูไพร กลุ่มตำหนักไทร และกลุ่มอบจ. ดังภาพบรรยากาศครับ
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น