วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

งานเกษตรอินทรีย์วิถีขุนหาร

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้ร่วมจัดนิทรรศการ งานแสดง ในงาน เกษตรอินทรีย์วิถีขุนหาร ซึ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนหาญจัดขี้น ดังภาพกิจกรรม...
  


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น