วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

สอบ Las ม.1 ม.2

วันที่ 6 มีนาคม 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ตั้งใจทำข้อสอบ Las ดังภาพบรรยากาศครับ.....

ชั้น ม.1 สอบครับ ...

ชั้น ม.2 สอบครับ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น