วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พิธี ถวายราชสดุดี 26 พ.ย. 57

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกับ คณะลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกันปฏิบัติพิธีการถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็กพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี  ดังภาพบรรยากาศประกอบ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น