วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พิธี ถวายราชสดุดี 26 พ.ย. 57

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 คณะผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารี ร่วมกับ คณะลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือสำรอง โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ได้ร่วมกันปฏิบัติพิธีการถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็กพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี  ดังภาพบรรยากาศประกอบ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น