วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ดูงาน จิตศึกษา PLC ทุ่งยาวคำโปรย 19 มิ.ย. 60

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย สพฐ. เรื่อง PLC (Professional Learning Community) การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดย นางเนตรนภา  สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงาน ที่โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย โดยมี นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคำโปรย เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เทคนิค วิธีการ เกี่ยวกับ จิตศึกษา และ PLC ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เป็นอย่างดี ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น