วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 21 มี.ค. 59

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดงานปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งปีนี้มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดงานให้ดูมีความศักดิ์สิทธิ์และให้เด็กได้เห็นคุณค่าของการศีกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น