วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 21 มี.ค. 59

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดงานปัจฉิมนิเทศ แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งปีนี้มีการปรับปรุงรูปแบบการจัดงานให้ดูมีความศักดิ์สิทธิ์และให้เด็กได้เห็นคุณค่าของการศีกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น