วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับบริจาคอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 10 ก.พ. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดย นางเนตรนภา  สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับบริจาคอุปกรณ์สนามเด็กเล่น โดย ชมรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมผู้สื่อข่าวอาสาพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงาน ศึกวันนักข่าวมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ วงกลมอำเภอขุนหาญ รายได้จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น และอุปกรณ์ กีฬา บริจาคโรงเรียน ดังภาพบรรยากาศ ...ติดตั้ง ที่หน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านโคกระเวียงไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น