วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รับบริจาคอุปกรณ์สนามเด็กเล่น 10 ก.พ. 59

โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โดย นางเนตรนภา  สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับบริจาคอุปกรณ์สนามเด็กเล่น โดย ชมรมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ชมรมผู้สื่อข่าวอาสาพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงาน ศึกวันนักข่าวมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 4 มีนาคม 2559 ณ วงกลมอำเภอขุนหาญ รายได้จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น และอุปกรณ์ กีฬา บริจาคโรงเรียน ดังภาพบรรยากาศ ...ติดตั้ง ที่หน้าอาคารอนุบาล โรงเรียนบ้านโคกระเวียงไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น