วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2560

อบรมฝึกว่ายน้ำ กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต 16 มี.ค. 60

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้นำนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 อบรมโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนในสถานศึกษา "กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต" เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเอง และฝึกปฎิบัติในการช่วยเหลือผู้อื่น ยามประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น