วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2557

เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 29 พ.ค. 57

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 57 เวลา 10.00 น.-11.00 น. โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย คือ การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ดังภาพบรรยากาศ ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น