วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมทัศนศึกษา ม.1-3 3 มี.ค. 60

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านโคกระเวียงได้กิจกรรมทัศนศึกษา โดยพานักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.3 เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อชม สวนดอกไม้เพลาเพลิน วนอุทยานเขากระโดง และ สนามฟุตบอล ไอโมบาย สเตเดี้ยม ดังภาพบรรยากาศ ...


 


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น