วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 13 ม.ค. 61

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 พระอาจารย์สิงห์ ฐานิสสโร  พระมหาปอง และ คณะมูลนิธิเศษฐีว่าวทอง ได้นำของขวัญ ขนม มากมายมอบให้โรงเรียนบ้านโคกระเวียง เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 โดยในปีนี้ มี นักเรียนจากโรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านดู่ ได้มาร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ดังภาพบรรยากาศ ...ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น