วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 ก.พ. 57

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 กลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ได้จัดค่าย โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน "รวมพลังสร้างสรรค์ยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิตโอเน็ต 56"  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์   ซึ่งประกอบด้วย 4 โรงเรียนที่ร่วมเข้าค่าย คือ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านตาเอก  โดยมีนายบุญแสน  สุทธิประภา ประธานกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้บริหารในกลุ่มร่วมเป็นเกียรติ และเป็นกำลังใจ ดังภาพบรรยากาศ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น