วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ของดีศรีขุนหาญ 7 มิ.ย. 56

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 56 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป  โรงเรียนบ้านโคกระเวียงร่วมกับชุมชนบ้านโคกระเวียง เตรียมขบวนรถแห่ "เมืองเสื่อใบเตย" เพื่อแห่ในงาน "ของดีศรีขุนหาญ" ดูภาพบรรยากาศการเตรียมรถแห่ครับ...

หลังจากนั้น เวลา 17.00 น. คณะครู นักเรียน และชุมชนบ้านโคกระเวียงได้ร่วมขบวนแห่ "ของดีศรีขุนหาญ" ดังภาพบรรยากาศครับ ...
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น