วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียด ว21/2560 และ Logbook คลิกที่รูป

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

โครงการป้องกันเอดส์ ในชุมชน 21 ก.พ. 57

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 มูลนิธิรักษ์ไทย และคณะทำงานด้านเอดส์ตำบล ได้มาให้ความรู้ในการป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อ เอชไอวี (เอดส์) สำหรับนักเรียน ตั้งแต่ชั้น ป.4-ม.3 ดังภาพบรรยากาศ...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น