วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2556

ป.1,2,4,5 สอบ Las

วันที่ 5 มีนาคม 2556 นักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.2 ป.4 ป.5 สอบ Las มาดูบรรยากาศการสอบกันน่ะครับ

บรรยากาศการสอบ Las  ป.1..... บรรยากาศ การสอบ Las ป.2 ...


บรรยากาศการสอบ Las ป.4 ...บรรยากาศการสอบ Las ป.5 ...


ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น