วิสัยทัศน์ // ศึกษาดี มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน ประสานงาน ประสานใจ สู่อาเซียน อย่างเป็นสุข

เว็บไซต์โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ใหม่ ใช้ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันวชิราวุธ 22 พ.ย. 60

เมื่อวันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง นำโดย นางเนตรนภา สาระวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรม วันวชิราวุธ (25 พ.ย. ทุกปี) ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจกรรมลูกเสือในประเทศไทย ดังภาพบรรยากาศ ...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น